Jak powstaje Cyfrowy Dom KNX ?

Jak powstaje cyfrowy dom?

Proces powstawania Cyfrowego Domu w standardzie KNX

Proces powstawania „Cyfrowego Domu w standardzie KNX” składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od fazy projektowania, która jest podzielona na dwie kategorie Projektów tj. Projekt Wykonawczy i Projekt Cyfryzacji. Następnie przechodzimy do fazy Uruchomienia Cyfrowego Domu, która związana jest z dostarczeniem i instalacją modułów KNX i ich zaprogramowaniem zgodnie z utworzonym Projektem Cyfryzacji. W dalszej kolejności realizowany jest Projekt Wizualizacji Cyfrowego Domu w oparciu o rozwiązania typu Client-Serwer. Po zakończeniu zarówno fazy Uruchomienia jak i wdrożeniu Wizualizacji istnieje możliwość skorzystania z Opieki Serwisowej instalacji magistralnej KNX.

Etap 1 - Projektowanie

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w standardzie KNX rozdzielamy na dwie części tj. Projekt Okablowania oraz Projekt Sterowania. Daje to istotne korzyści gdyż po pierwsze już na samym starcie mamy mniejsze koszty związane z samym projektem a po drugie unikamy kosztów związanych z przeprojektowaniem systemu sterowania w związku z możliwością wystąpienia zmian po etapie okablowania.

Bardzo często po przeprowadzeniu inwentaryzacji okablowania okazuje się, że nastąpiły liczne zmiany obejmujące przesunięcia obwodów, dochodzą nowe obwody, zmienia się ilość punktów w obwodzie lub dany obwód jest po prostu likwidowany lub zastępowanym innym a to niestety wymusza liczne zmiany w Projekcie Sterowania.

PROJEKT OKABLOWANIA

Projekt Okablowania to pierwsza część dokumentacji wykonawczej obejmująca opis techniczny z obliczonym zapotrzebowaniem mocy a także listę kablową uwzględniającą poszczególne obwody zasilania i sterowania z określeniem typu zastosowanego przewodu. Część rysunkowa przedstawia rozmieszczenie obwodów ujętych w liście kablowej na rzutach poziomych budynku, które przyporządkowane są do poszczególnych podsystemów "Cyfrowego domu w standardzie KNX". Całość dokumentacji okablowania opracowywana jest z uwzględnieniem założeń i wytycznych dogranych na etapie konsultacji przedprojektowych.

Pojekt Okablowania jest opracowywany przy uwzględnieniu planu zagospodarowania terenu, projektu wnętrz, projektu instalacji sanitarnych (instalacja grzewcza, instalacja wodna, instalacja kanalizacji, instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji), uzyskanych warunków technicznych przyłączy energii elektrycznej i teletechniki.

Dokumentacja niezbędna do opracowania Projektu Okablowania:
 • Plan zagospodarowania terenu
 • Projekty instalacji branżowych
 • Projekt instalacji sanitarnych
 • Projekt wnętrz
 • Uzyskane warunki przyłączy energii elektrycznej i teletechniki
 • Uzgodnienia branżowe i instalacyjne

PROJEKT STEROWANIA

Projekt Sterowania to druga część dokumentacji wykonawczej obejmująca schemat zasilania i sterowania rozdzielnicy elektrycznej wykonanej w standardzie KNX oraz zaktualizowane zestawienie obwodów poszczególnych podsystemów uwzględnione zarówno w liście kablowej jak i na planach budynku. Aktualizacja dokumentacji okablowania powinna nastąpić tuż po zakończeniu fazy okablowania na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Kolejny elementem dokumentacji jest opis techniczny uwzględniający bilans prądowy poszczególnych linii magistralnych KNX, który opracowany jest zgodnie ze specyfikacją zastosowanych modułów magistralnych KNX. Część opisowa uwzględnia również dokładny podział etykiet adresów fizycznych KNX, etykiet informujących o lokalizacji urządzeń w sekcji sterowania rozdzielnicy elektrycznej a także etykiet opisujących realizowaną funkcję modułów KNX. W rozbudowanych projektach sterowania, w których występuje dodatkowo potrzeba wydzielenia obwodów zasilanych z UPS-u jak i Agregatu Prądotwórczego opracowana zostaje także dokumentacja projektowa obejmująca projekt złączek instalacyjnych WAGO oraz projekt uwzględniający karty urządzeń modułowych KNX z opisem zacisków zasilania i sterowania.

Projekt Sterowania jest opracowywany na podstawie zaktualizowanej listy kablowej oraz modyfikacji ujętych w karcie uzgodnień i zmian, które miały miejsce podczas etapu okablowania lub nastąpiły tuż przed wykonaniem Projektu Sterowania. Następnie przygotowywany jest Projekt Cyfryzacji domu, który wykonywany jest w oparciu o Projekt Sterowania wykonany w standardzie KNX.

Dokumentacja niezbędna do opracowania Projektu Sterowania:
 • Zaktualizowana lista kablowa
 • Zaktualizowane Plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Specyfikacja zastosowanych urządzeń modułowych KNX
 • Uzgodnienia branżowe i instalacyjne

PROJEKT CYFRYZACJI

Projekt Cyfryzacji realizowany jest w specjalnym oprogramowaniu narzędziowym ETS (Engineering Tool Software) i ma postać wyeksportowanego pliku KNXPROJ zawierającym implementację zastosowanych funkcji oraz konfigurację i parametryzację wszystkich aplikacji modułów KNX. Projekt Cyfryzacji zaczynamy od implementacji struktury domu z uwzględnieniem wszystkich kondygnacji, pomieszczeń, stref tarasowych, stref zewnętrznych, stref otaczających budynek oraz przestrzeni ogrodu. Następnie implementowane są wszystkie obwody sterowania zgodnie z przyjętą listą kablową oraz numeracją i opisem zawartym w Projekcie Sterowania.

Po opracowaniu tej części Projektu Cyfryzacji przystępujemy do zaimportowania aplikacji wszystkich modułów systemu KNX tj. modułów systemowych i wykonawczych przyjętych zgodnie ze specyfikacją zawartą w Projekcie Sterowania i uzgodnieniami dotyczącymi wybranych wersji modułów sensorycznych KNX uwzględniających również stylistykę i daną linię kolorystyczną naszych przycisków wielofunkcyjnych, termoregulatorów, czujek ruchu, czujek obecności, czujników jakości powietrza i innych.

Elementem Projektu Cyfryzacji jest również przygotowanie dokumentacji opisującej funkcje podsystemów Cyfrowego Domu w standardzie KNX. Na tej podstawie konfigurujemy i parametryzujemy wszystkie urządzenia magistralne obejmujące moduły systemowe, wykonawcze oraz moduły sensoryczne. Tak przygotowany Projekt Cyfryzacji domu stanowi podstawę do wstępnego zaprogramowania i uruchomienia wszystkich urządzeń systemu magistralnego KNX.

Projekt Cyfryzacji jest opracowywany na podstawie Projektu Sterowania, Planów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, potwierdzonej specyfikacji modułów sensorycznych KNX łącznie z uwzględnieniem wersji kolorystycznych, aktualnej dokumentacji opisującej funkcje zastosowanych modułów KNX, która początkowo posiada status konfiguracji tymczasowej jednak z czasem po dograniu wszystkich ustawień uzyskuje status konfiguracji docelowej.

Dokumentacja niezbędna do opracowania Projektu Cyfryzacji:
 • Projekt Sterowania
 • Topologia instalacji magistralnej KNX
 • Plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Specyfikacja zastosowanych urządzeń sensorycznych KNX
 • Docelowe uzgodnienia konfiguracyjne urządzeń sensorycznych KNX
 • Dokumentacja opisująca funkcje przypisane do modułów sensorycznych KNX

Etap 2 - Uruchomienie

Kolejna faza powstawania Cyfrowego domu w standardzie KNX wiąże się z Uruchomieniem instalacji magistralnej KNX, która obejmuje zarówno instalację jak i programowanie modułów KNX. Etap instalacji modułów KNX obejmuje podłączenie ich do poszczególnych podsystemów oraz podłączenie pod magistralę systemową KNX zgodnie z Projektem Sterowania.

Etap programowania modułów KNX obejmuje przydzielenie indywidualnego adresu fizycznego oraz wgranie aktualnej aplikacji z ustalonymi funkcjami do poszczególnych modułów KNX. Wstępne programowanie modułów KNX warto zawsze przeprowadzić przed montażem gdyż mamy wtedy pewność, że pierwsze skanowanie testowe Cyfrowego Domu potwierdzi poprawną identyfikację poszczególnych modułów KNX w systemie.

URUCHOMIENIE

Pierwsze uruchomienie modułów KNX wykonujemy na podstawie konfiguracji tymczasowej uwzględniającej podstawowe funkcje systemu realizowane dla każdego pomieszczenia oddzielnie. Wykorzystujemy również pomysłowość wcześniejszych użytkowników standardu KNX, którzy wymyślili własne funkcje w oparciu o różnorodne konfiguracje i późniejsze ich modyfikacje co zaowocowało indywidualnym dopasowaniem funkcji KNX Smart Home. Baza wiedzy i doświadczenia pozwoliła dopracować wiele algorytmów sterowania w oparciu o najcenniejsze informacje jakimi są zawsze wskazówki i podpowiedzi samych użytkowników, którzy korzystają ze standardu KNX na co dzień w swoich domach.

Konfiguracja docelowa odbywa się po ostatecznym zaakceptowaniu dokumentacji opisującej funkcje podsystemów Cyfrowego Domu w standardzie KNX. Zawsze jednak istnieje możliwość dodatkowego przeprogramowania przycisku wielofunkcyjnego lub dodania nowej funkcji gdyż wychodzimy z założenia, że Cyfrowy Dom powinien być dopasowany a nie tylko zaprogramowany.

Etap 3 - Wizualizacja

Projekt Wizualizacji wykonywany jest zawsze po docelowym Uruchomieniu wszystkich modułów magistralnych KNX. Wynika to z faktu iż mamy wtedy pewność, że wszystkie obwody sterowania i poszczególne podsystemy są poprawnie skonfigurowane według przyjętych uzgodnień. Zachowanie tej kolejności pozwala nam skrócić czas realizacji Projektu Wizualizacji gdyż unikamy wtedy niepotrzebnych prac dodatkowych wynikających z dokonywania zmian i modyfikacji związanych z rekonfiguracją obwodów sterowania.

e-WIZUALIZACJA

Wdrożenie Projektu Wizualizacji polega na docelowym skonfigurowaniu rozwiązań typu Client-Serwer i przeprowadzeniu fazy testowej. Faza testowa polega na sprawdzeniu poprawności działania wszystkich obwodów sterowania i odbywa się tak, że przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia sprawdzana jest poprawność konfiguracji programów czasowych, parametryzacja ustawień wewnętrznych np. związanych z termoregulatorami pokojowymi, a także analizujemy czy potwierdzenia zwrotne czyli informacje przychodzące z poszczególnych podsystemów są aktualizowane w czasie rzeczywistym na Wizualizacji. Po zakończeniu fazy testowej następnie przeprowadzana jest instalacja i konfiguracja aplikacji na smarfonach, tabletach, laptopach, panelach dotykowych i komputerach stacjonarnych domowników.

Etap 4 - Opieka Serwisowa

Opieka Serwisowa to usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia użytkownikom "Cyfrowego Domu w standardzie KNX" zarówno podczas codziennego użytkowania systemu, podczas wyznaczonych przeglądów serwisowych ON-LINE jak i nadzorów ON-LINE przeprowadzanych w trybie pilnym umożliwiającym wykonanie zdalnej diagnostyki systemu. Dzięki dostępności Serwisu ON-LINE skracamy czas oczekiwania na opiekuna uruchomionego systemu i jednocześnie unikamy dodatkowych kosztów dojazdu obsługi serwisowej.

PAKIETY KNX

Specjalizacja

KNX-PACK

Uruchomienie

KNX-PACK

Projektowanie

KNX-PACK

e-Pakiety

KNX-PACK