PROJEKTOWANIE

Multipakiet KNX-PACK

Projekt Okablowania | Projekt Sterowania Projekt Cyfryzacji

Pakiety KNX Zielony – OKABLOWANIE, Niebieski - STEROWANIE, Fioletowy - CYFRYZACJA dają możliwość dopasowania kategorii projektu do danego etapu realizacji powstawania Cyfrowego Domu. Począwszy od stanu surowego zamkniętego, poprzez etap wykończenia aż po zakończenie budowy. W przypadku domów już istniejących będzie to etap modernizacji infrastruktury okablowania, modyfikacji systemu automatyki w standardzie KNX lub jego rozbudowy.

Pakiety są podzielone również na odpowiednie rodzaje S | M | L określające wielkość danej inwestycji. Dzięki temu mamy możliwość dopasowania projektu pod daną inwestycję obejmującą ilość zastosowanych podsystemów, ilość zasilanych obwodów odbiorczych, ilość obwodów sterowania a także wykorzystanych modułów KNX i określenie zakresu funkcji „KNX Smart Home” do zaprogramowania. Dopasowanie wielkości projektu dokonywane jest indywidualnie na podstawie dostarczonej dokumentacji i przedstawionego zakresu prac przedprojektowych.

KNX-PACK ZIELONY

Projekt Okablowania

Co zawiera Pakiet ZIELONY czyli Projekt Okablowania ?

 • Bilans mocy
 • Listę kablową
 • Opis techniczny
 • Specyfikację zastosowanych kabli i przewodów
 • Dobór przekroju kabla zasilającego i obliczenia
 • Zalecenia wykonawcze i montażowe
 • Karty uzgodnień i zmian podsumowujące konsultacje
 • Rzuty budynku  z naniesionymi obwodami
 • Wersję elektroniczną Projektu Okablowania (pliki PDF)
KNX-PACK NIEBIESKI

Projekt Sterowania

Co zawiera Pakiet NIEBIESKI czyli Projekt Sterowania ?

 • Specyfikację zastosowanych urządzeń
 • Bilans prądowy systemu magistralnego w standardzie KNX
 • Topologię połączenia poszczególnych linii magistralnych KNX
 • Schemat rozdzielnicy elektrycznej  w standardzie KNX
 • Rzut elewacji rozdzielnicy elektrycznej z modułami KNX
 • Karty urządzeń modułowych KNX z opisem zacisków
 • Rzuty budynku  z naniesionymi obwodami po aktualizacji
 • Wersję elektroniczną Projektu Sterowania (pliki PDF)
KNX-PACK FIOLETOWY

Projekt Cyfryzacji

Co zawiera Pakiet FIOLETOWY czyli Projekt Cyfryzacji ?

 • Implementacje struktury domu i stref zewnętrznych
 • Implementacje topologii instalacji magistralnej KNX
 • Implementacje obwodów sterowania
 • Implementacje funkcji podsystemów Cyfrowego Domu
 • Konfiguracje i parametryzacje aplikacji wszystkich modułów KNX
 • Wyeksportowany plik konfiguracyjny z ustawieniami KNXPROJ
 • Dokumentacje obejmujące poszczególne implementacje (PDF)
 • Dokumentację z opisem konfiguracji startowej KNX (PDF)
 • Wersję elektroniczną Projektu Cyfryzacji (pliki PDF)