WIZUALIZACJA

Wizualizacja

Wizualizacja domowych podsystemów

System wizualizacji umożliwia monitorowanie różnych podsystemów w inteligentnym domu, wszystko zależy głównie od stopnia integracji i wielkości poszczególnych instalacji, które mają współpracować w ramach standardu KNX.

Serwer - Projekt graficzny

Część graficzna projektu w wersji rozbudowanej może obejmować prezentację obwodów podsystemów naniesionych na rzuty architektoniczne domu jak również uwzględniać wersję podstawową, w której treści prezentowane są w formie list pogrupowanych obwodów w zależności od typu realizowanej funkcji. Istnieje również możliwość dodatkowo przydzielenia poszczególnych podsystemów oświetlenia, rolet, ogrzewania do wybranych pomieszczeń. Pomieszczenia z kolei uwzględniają część dzienną czyli Salon, Kuchnie, Pokoje Dzieci, Przedpokoje. Część nocna to Sypialnie, Łazienki, Garderoby i pozostałe pomieszczenia a także wydzielony ogród a jeżeli jest potrzeba to również uwzględniane są dodatkowe strefy zewnętrzne.

Serwer - Konfiguracja i ustawienia techniczne

Oprócz części graficznej związanej z prezentacją podsystemów serwer realizuje również funkcje monitorujące i sterujące z możliwością konfiguracji parametrów wewnętrznych. Przykładowo mamy możliwość zdefiniowania harmonogramów programów czasowych przydzielonych do grupy podsystemu oświetlenia lub podsystemu napędów rolet. Patrząc czysto od strony technicznej i użytkowej to Serwer Wizualizacji ma wbudowane również inne funkcje, gdzie te najważniejsze zostały zebrane poniżej.

1

Monitorowanie

Monitorowanie podsystemów Cyfrowego Domu np. systemu alarmowego i systemu ogrzewania.
2

Sterowanie

Sterowanie obwodami poszczególnych podsystemów np. sterowanie oświetleniem, roletami, nawadnianiem ogrodu.
3

Parametryzacja

Zmianę parametrów sterowania np. zmianę temperatury pomieszczenia lub zdefiniowanie nowej wartości dla trybu nocnego i dziennego.
4

Dane archiwalne

Gromadzenie danych archiwalnych o alarmach systemowych i alarmach wewnętrznych przykładowo informujących o godzinie otwarcia i zamknięcia bramy garażowej.
5

Wykresy

Dostęp do prezentacji danych w formie graficznej np. wykresy temperatury dzienne, tygodniowe i miesięczne.
6

Funkcje logiczne

Możliwość tworzenia własnych algorytmów sterowania w oparciu o wbudowane funkcje logiczne.

Serwer - Aplikacje do wizualizacji

Uzupełnieniem rozwiązań dedykowanych do obsługi wizualizacji są aplikacje dostępne na smartfony i tablety dla systemu Android oraz iOS a także dla systemu Windows przeznaczone na laptopy i komputery stacjonarne.

Wizualizacja może być wykonana w oparciu o interfejsy wbudowane w urządzenia jakimi są serwery wizualizacji lub zrealizowana w oparciu o projekt indywidualny.

QUADCLIENT - Wizualizacja z interfejsem wbudowanym

Projekty wizualizacji wykonane w oparciu o szablon graficzny web-serwera są zdecydowanie łatwiejsze i szybsze w przygotowaniu ponieważ nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych elementów graficznych gdyż korzystamy z gotowej biblioteki symboli oraz funkcji i pluginów wbudowanych w oprogramowanie GIRA QuadClient.

HSCLIENT - Wizualizacja z indywidualnym interfejsem graficznym

Projekty indywidualne są zdecydowanie bardziej pracochłonne bowiem wymagają przygotowywania oddzielnego projektu graficznego samego interfejsu sterowania a następnie wykonania projektu wizualizacji przedstawiającej układ pomieszczeń danego domu lub mieszkania zobrazowany na rzutach architektonicznych budynku.

Proces powstawania Cyfrowego Domu w standardzie KNX

Etapy Realizacji