KNX System Modułowy

KNX Moduły systemowe

ZASILACZE

Zasilanie pod kontrolą na każdą okazję

Pierwszą grupą urządzeń systemowych są zasilacze będące niezbędnym elementem każdej instalacji magistralnej KNX gdyż zapewniają ciągłość i wysoką jakość zasilania wszystkich urządzeń automatyki domowej.

Standard KNX daje dostęp do różnych rozwiązań zasilania od tych najprostszych po najbardziej zaawansowane zasilacze z możliwością diagnostyki i odczytu parametrów zasilania magistrali systemowej.

KNX Zasilacze systemowe 160mA, 320mA, 640mA, 1280mA

Rozwiązania przeznaczone do różnej wielkości instalacji począwszy od małych mieszkań poprzez duże apartamenty na domach jedno i wielorodzinnych kończąc.

KNX Zasilacz bezprzerwowy z baterią akumulatorów

Przeznaczony do instalacji magistralnej gdzie nie mamy podsystemu zasilania awaryjnego UPS a potrzebujemy dodatkowego podtrzymania zasilania urządzeń magistralnych systemu KNX.

KNX Zasilacz z podstawową funkcją diagnostyki

Przeznaczony do instalacji gdzie chcemy korzystać z podstawowych funkcji diagnostycznych służących do monitorowania napięcia i prądu magistrali.

KNX Zasilacz z rozszerzoną funkcją diagnostyki

Przeznaczony do instalacji gdzie oprócz podstawowych funkcji diagnostycznych mamy możliwość monitorowania temperatury, obciążenia magistrali systemowej czy sprawdzania poprawnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami magistralnymi.

KNX Zasilacz redundantny z rozszerzoną funkcją diagnostyki

Rozwiązania redundantne zapewniają dostęp do dwóch zintegrowanych zasilaczy zwiększających niezawodność pracy przy jednoczesnej możliwości korzystania z funkcji diagnostycznych.

KNX Zasilacz kompaktowy z rozszerzoną funkcją diagnostyki w wersji 1280mA

Przeznaczony do instalacji, w których chcemy korzystać z funkcji diagnostycznych i jednocześnie mieć możliwość zastosowania urządzeń niewielkich rozmiarów uwzględniających przyszłą rozbudowę systemu w wersji 1280mA.

KNX Zasilacz z wyświetlaczem OLED i rozszerzoną funkcją diagnostyki

Przeznaczony do instalacji gdzie potrzebujemy zarówno funkcji pomiarowych jak i diagnostycznych z możliwością odczytu mierzonych wartości i parametrów bezpośrednio na wyświetlaczu OLED np. prąd, napięcie i prąd szczytowy ze znacznikiem czasu dla KNX. Uruchomienie, konserwacja i analiza instalacji KNX staje się dużo wygodniejsza gdyż mamy na bieżąco dostęp do wyświetlacza OLED umożliwiający odczytywanie aktualnych parametrów zasilacza. Za pośrednictwem obiektów komunikacyjnych magistrali udostępniane są także wewnętrzna temperatura obudowy, częstotliwość telegramów, licznik energii, ostatnia awaria napięcia magistrali, ostatni powrót napięcia magistrali oraz ostatni reset zdalny również ze znacznikiem czasu.

ZŁĄCZA - INTERFEJSY - BRAMKI

Bezpieczna komunikacja i wymiana danych

Do drugiej grupy urządzeń systemowych zaliczamy złącza obszarowo/liniowe wykorzystywane do budowania topologii magistralnej a także urządzenia dodatkowe, które umożliwiają komunikację z systemami zewnętrznymi przy wykorzystaniu dwukierunkowej wymiany danych.

Najczęściej są to podsystemy wentylacji, klimatyzacji a także podsystemy bezpieczeństwa. Obecnie coraz częściej spotyka się zestawy do ładowania baterii samochodów elektrycznych oraz instalacje paneli fotowoltaicznych, które również warto zintegrować z instalacją magistralną KNX.

Złącze obszarowo/liniowe lub wzmacniacz liniowy KNX.TP

Przedstawiony moduł KNX daje możliwość prostego i szybkiego podziału architektury systemu w domu jednorodzinnym. Każdy poziom budynku parter, piętro, poddasze użytkowe i zarówno jego otoczenie garaż, taras, ogród traktując jako linię główną bądź wtórną możemy łatwo połączyć w jeden lub kilka obszarów, które z kolei spinamy linią szkieletową zapewniając sprawne współdziałanie wszystkich podsystemów.

Złącze komunikacyjne KNX.TP

Przeznaczone jest do komunikacji komputera z magistralą KNX przy wykorzystaniu oprogramowania narzędziowego ETS Professional w celu adresowania, programowania lub diagnozowania modułów KNX.

Router KNX.IP do łączenia linii magistralnych KNX.TP przy wykorzystaniu infrastruktury sieci komputerowej i protokołu IP

Rozwiązanie zapewnia również prosty podział architektury systemu KNX w domu jednorodzinnym podobnie jak w przypadku złącza KNX.TP z tą różnicą, że w tym przypadku wykorzystujemy infrastrukturę sieci komputerowej LAN i protokół IP do łączenia poszczególnych kondygnacji domu i stref użytkowych typu taras, ogród. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy szybszą wymianę danych między poszczególnymi liniami magistralnymi i zwykle stosujemy w rozbudowanych instalacjach magistralnych.

KNX Bramka wielofunkcyjna

Bramki KNX to idealne rozwiązania wykorzystywane do sprzęgania urządzeń standardu KNX z urządzeniami pracującymi w innym standardzie przykładowo DALI (systemy oświetlenia), MODBUS (systemy HVAC), 1-WIRE (pomiary temperatury) oraz urządzeniami pracującymi w oparciu o standard bezprzewodowy Z-WAVE. Bramka KNX w tym przypadku wielofunkcyjna bramka Logic Machine LM5 Lite to urządzenie z wbudowanym web-serwerem i zintegrowanymi interfejsami Ethernet, USB, KNX/EIB oraz złączami szeregowymi RS-232 / RS-485. LM5 Lite wykorzystujemy jako bramkę KNX do komunikacji z innymi protokołami ModBus, BACnet a także jako platformę wizualizacyjną i router IP. Szablony skryptów zapewniają przyjazny i elastyczny interfejs konfiguracyjny dla użytkownika umożliwiając integrację z urządzeniami innych firm. Poprzez zastosowanie dodatkowych aplikacji LogicMachine mamy możliwość rozszerzenia funkcjonalności bramki do komunikacji z innymi podsystemami zewnętrznymi.

Interfejs KNX do integracji klimatyzatorów Mitsubishi

Interfejs KNX w tym przypadku model INTENSIS ME-AC-KNX-1-V2 przeznaczony jest wyłącznie do komunikacji z klimatyzatorami Mitsubishi. Sterowanie jednostką wewnętrzną klimatyzatora odbywa się w oparciu o temperaturę otoczenia odczytaną przez jednostkę wewnętrzną klimatyzatora lub w odniesieniu do temperatury otoczenia odczytanej z dowolnego termoregulatora KNX. Obiekty komunikacji KNX umożliwiają dwukierunkową wymianę danych dotyczących trybu pracy, ustawionej temperatury czy też aktualnych prędkości biegów wentylatora.

KNX Moduły wykonawcze

Niezawodne sterowanie podsystemami

Moduły wykonawcze KNX umożliwiają łączenie rozwiązań różnych sterowników między sobą niezależnie od producenta. Wyróżnić możemy dwa typy sterowników wielozadaniowe oraz dedykowane. Sterownik wielozadaniowy KNX to rozwiązanie dostarczające w ramach jednego urządzenia możliwość obsługi kilku podsystemów łącznie z instalacją oświetlenia, rolet, bramy garażowej i wjazdowej czy też podlewania ogrodu. Z kolei Sterownik dedykowany KNX to rozwiązanie przeznaczone do średnich i większych instalacji, umożliwiających wydzielenie poszczególnych podsystemów w ramach współpracy kilku sterowników.

Dzięki zdecentralizowanej architekturze system magistralny KNX może być łatwo i szybko modyfikowany. W tym celu zawsze należy przewidzieć w głównej rozdzielnicy elektrycznej przynajmniej 25% zapasu celem ewentualnej rozbudowy systemu poprzez wydzielenie dodatkowej przestrzeni pod ewentualne kolejne urządzenia modułowe. Takie rozwiązanie umożliwi dołożenie kolejnych obwodów sterowania do już istniejących bądź nowych podsystemów oświetlenia, ogrzewania czy też napędów rolet w przypadku wcześniej ułożonego okablowania.

KNX Moduł Ośw/Rolety 24/12-kanałowy

Urządzenie przeznaczone do pracy w trybie roletowym lub przełączania. W trybie pracy rolety sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone w jedno wyjście roletowe. Możliwa jest praca mieszana na jednym module (np. roleta A1 i A2, roleta A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.) z ręczną obsługą wyjść niezależnie od sterowania z KNX. Dodatkowo można dokonać parametryzacji trybu pracy przeznaczonej do obsługi żaluzji, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych. Mamy także dostęp do funkcji czasowych (opóźnienie włączania/wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej łącznie z funkcją ostrzeżenia wstępnego). Istnieje możliwość ustawienia maksymalnie 16 scen wewnętrznych na każde wyjście.

KNX Moduł roletowy 8-kanałowy UP/DOWN

Rozwiązania przeznaczone do sterowania napędami rolet w wersji 8-kanałowej z możliwością ręcznej obsługi. Oddzielnie możemy parametryzować czasy przesuwania z uwzględnieniem wydłużenia czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
Dostępne jest również centralne sterowanie wszystkimi wyjściami rolet z komunikatem zwrotnym pozycji rolety. Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali. Dodatkowo istnieje możliwość przyporządkowania rolety do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy). Inne funkcje to możliwość włączenia rolety do scen a także blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę z przypisaniem cyklicznej funkcji sygnalizacji zwrotnej.

KNX Moduł Oświetlenia 8-kanałowy typu ON/OFF

Rozwiązanie przeznaczone do sterowania 8-kanałami typu ON/OFF z możliwością konfiguracji styku NO/NC i obsługą ręczną ze wskazaniem zielonej diody LED dla każdego kanału. Możliwość konfiguracji funkcji czasowych (opóźnienie włączenia/wyłączenia, funkcje klatki schodowej). Dodatkowo uwzględniono rozszerzone funkcje logiczne i sceny dla każdego kanału oraz funkcje statusu zwrotnego z możliwością wysyłania cyklicznego.

KNX Ściemniacz 4-kanałowy

Moduł ściemniający 4-kanałowy przeznaczony jest do przełączania i ściemniania żarówek, żarówek halogenowych 230 V, ściemnianych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnianych świetlówek kompaktowych, ściemnianych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnianych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe. Istnieje możliwość łączenia równoległego kilku wyjść do ściemniania lamp o większych obciążeniach lub poprzez dołożenie rozszerzenia w postaci modułu mocy.

KNX Bramka do systemu oświetlenia DALI

Bramka KNX/DALI kompatybilna jest z protokołem DALI i DALI 2 Standard i umożliwia sterowanie lampami DALI w instalacjach magistralnych KNX. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem. Bramka obsługuje załączanie i ściemnianie maksymalnie 64 lamp przy pomocy kontrolerów DALI z możliwością regulacji temperatury barwowej (Type 8).

KNX Moduł ogrzewania z regulatorem 6-kanałowy

Moduł ogrzewania 6-kanałowy z zintegrowanymi sześcioma regulatorami temperatury pomieszczenia wykorzystywanymi do załączania termicznych napędów ogrzewania w wersji 230V AC i 24V AC w połączeniu z zewnętrznym odczytem temperatury otoczenia. Pomiar temperatury w pomieszczeniu może odbywać się maksymalnie za pomocą dwóch zewnętrznych czujników temperatury KNX. Mamy możliwość zdefiniowania również kilku trybów pracy: komfortowy, gotowość, nocny oraz zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

KNX Moduły sensoryczne

Obsługa wielu podsystemów z jednego miejsca

Moduły sensoryczne umożliwiają realizowanie funkcji KNX Smart Home, które zdecydowanie ułatwiają nam codzienne życie zarówno pod względem obsługi poszczególnych podsystemów jak i wyboru pomiędzy sterowaniem automatycznym a manualnym. Stylistyka i wzornictwo przycisków wielofunkcyjnych w przeważającej mierze oddaje to co niesie przyszłość jednak zawsze mamy wpływ na wybór pomiędzy rozwiązaniami klasycznymi jak i bardziej nowoczesnymi.

KNX Przyciski podwójne i pojedyncze

KNX przyciski podwójne i pojedyncze to rozwiązania nawiązujące do wzornictwa klasycznych przycisków znanych z wersji kołyskowych czy zwiernych domofonowych jednak wbudowana elektronika wewnątrz przycisków daje znacznie większe możliwości konfiguracji pod własne funkcje. Najczęściej wersje przycisków podwójnych wykorzystywane są do definiowania funkcji oświetlenia lub rolet w pomieszczeniach pełniących funkcje techniczne i znajdują zastosowanie w mniej eksponowanych pomieszczeniach typu garaż czy kotłownia.

KNX Przyciski wielofunkcyjne

KNX przyciski wielofunkcyjne w zależności od producenta umożliwiają obsługę wielu podsystemów przy wykorzystaniu pól obsługi definiowanych jako przycisk lub klawisz. W większości wyposażone są w czujnik temperatury i wilgotności z możliwością podświetlenia diody statusu definiowanej z palety kolorów RGB. W przeważającej większości mają wbudowany wyświetlacz LED/OLED, na którym prezentowane są data, godzina, temperatura, wilgotność i alarmy systemowe. Przyciski różnią się głównie pod względem stylistyki, wzornictwa a także materiału z którego są wykonane.

KNX Czujniki

KNX czujniki ruchu, czujniki obecności, czujniki jakości powietrza, stacje pogodowe to również moduły sensoryczne wykorzystywane do wykrywania ruchu czy też pomiaru wielkości fizycznych. Poprzez zastosowanie wbudowanej logiki i po opracowaniu algorytmów sterowania w oparciu o dane zbierane z czujników możemy zrealizować własne funkcje typu „KNX Smart Home”, które nie są dostępne bezpośrednio z poziomu samej aplikacji modułu sensorycznego.

Panele dotykowe

Panele dotykowe są to urządzenia wszechstronnie wykorzystywane do sterowania i zarządzania wszystkimi podsystemami Cyfrowego domu w oparciu o wizualizacje graficzne i aplikacje dostępne na smartfony, tablety i laptopy. W zależności od przeznaczenia możemy stosować modele o różnych wielkościach ekranu dotykowego jednocześnie dobierając kolorystykę ramki systemowej do wnętrza danego pomieszczenia.