URUCHOMIENIE

Multipakiet KNX-PACK

Uruchomienie Cyfrowego Domu

w standardzie KNX

Pakiet KNX Czerwony – URUCHOMIENIE umożliwia skorzystanie z kilku możliwości określenia i dopasowania zakresu prac jakie będą niezbędne podczas procesu przygotowania Cyfrowego Domu do konfiguracji startowej, która z czasem uzyska status konfiguracji docelowej.

Pierwsza opcja obejmuje dostarczenie i instalację zaadresowanych modułów KNX według przygotowanej specyfikacji modułowej. Druga opcja wiąże się z konfiguracją i zaprogramowaniem wszystkich modułów KNX na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji podsystemów Cyfrowego Domu. Natomiast trzeci wariant jest połączeniem dwóch pierwszych opcji zapewniających systemowe podejście do uruchomienia "Cyfrowego domu w standardzie KNX".

Dla kogo jest Pakiet CZERWONY Opcja I ?

Pierwszy wariant obejmuje instalację modułów KNX i jest skierowany głównie do osób, które mają złożoną rozdzielnicę elektryczną wykonaną w standardzie KNX przez swojego instalatora lub elektryka. W przypadku gdy firma instalacyjna nie posiada statusu Partnera KNX uniemożliwia to dostarczenie certyfikowanych modułów w standardzie KNX. Moduły systemowe, wykonawcze i sensoryczne KNX powinny zostać dostarczone przez certyfikowanego Integratora systemu KNX, który jest w stanie wpierw sprawdzić poszczególne moduły przed wstępną instalacją aby ocenić czy dane urządzenie funkcjonuje poprawnie i w zależności od wersji urządzenia jest w stanie dobrać najnowszą wersję oprogramowania modułów KNX. Montaż modułów KNX może również zostać wykonany przez firmę instalacyjną lub elektryka na podstawie wcześniej opracowanego Projektu Sterowania Cyfrowego Domu w standardzie KNX.

Opcja I jest dedykowana przede wszystkim dla osób, które chcą rozpocząć uruchomienie nowej instalacji magistralnej KNX, a także do tych, którzy planują modernizację systemu i postanowili dodać kolejne urządzenia. Zdarza się, że istnieje potrzeba wymiany istniejącego modułu KNX na nowszą wersję lub trzeba podłączyć kolejne obwody sterowania.

Dla kogo jest Pakiet CZERWONY Opcja II ?

Drugi wariant dotyczy zaprogramowania modułów KNX i jest skierowany do osób, które potrzebują wsparcia przy zdefiniowaniu funkcji podsystemów Cyfrowego Domu i jednocześnie oczekują zaprogramowania poszczególnych modułów KNX. Tutaj należy wspomnieć, że elementem niezbędnym jest wcześniejsze opracowanie Projektu Cyfryzacji domu w oprogramowaniu narzędziowym ETS Professional.

Opcja II jest dedykowana dla osób, które chcą skonfigurować i zaprogramować urządzenia modułowe KNX dopasowując poszczególne konfiguracje do funkcji danego pomieszczenia. Zdarza się, że potrzebujemy zaktualizować aplikację danego modułu lub aktywować kolejne funkcje w oprogramowaniu w przypadku rozbudowy systemu magistralnego w standardzie KNX.

Dla kogo jest Pakiet CZERWONY Opcja III ?

Trzeci wariant jest połączeniem pierwszych dwóch i jest skierowany do osób, które oczekują całościowego uruchomienia instalacji magistralnej w standardzie KNX w sposób systemowy.

OPCJA I

KNX-PACK CZERWONY - Opcja I

Uruchomienie Cyfrowego Domu cz.I

Co obejmuje Pakiet CZERWONY Opcja I ?

 • Specyfikacje modułów KNX
 • Dostarczenie modułów KNX według specyfikacji
 • Przygotowanie etykiet opisujących moduły KNX
 • Zaprogramowanie konfiguracji startowej modułów KNX
 • Montaż  modułów KNX w rozdzielnicy elektrycznej
 • Podłączenie obwodów zasilania i sterowania do modułów KNX
 • Podłączenie modułów KNX od strony instalacji magistralnej
 • Montaż modułów sensorycznych KNX w pomieszczeniach
 • Skanowanie testowe i potwierdzenie urządzeń w systemie KNX

OPCJA II

KNX-PACK CZERWONY - Opcja II

Uruchomienie Cyfrowego Domu cz.II

Co obejmuje Pakiet CZERWONY Opcja II ?

 • Zaprogramowanie modułów systemowych i wykonawczych KNX
 • Zaprogramowanie modułów sensorycznych KNX
 • Dopasowanie konfiguracji docelowej modułów KNX
 • Przeprogramowanie modułów KNX do ustawień docelowych
 • Sprawdzenie poprawności konfiguracji i działania modułów KNX
 • Opracowanie dokumentacji końcowej z aktualnym opisem konfiguracji docelowej zaprogramowanych modułów KNX